Апаратура за Акустично откриване на течове – отразен сигнал

Апаратурата, с която се определя точното местоположение на ВиК теча или течовете, е подходяща за водопровод и канал, без значение от вида на материала: метални, поцинковани, каменинови, ПВЦ ( PVC ), стоманени, чугунови, полиетиленови ПЕ (PE), полипропиленови ПП (PP), манесманови, етернитови (азбестоциментови), полибутиленови тръби и т.н. Уредът е подходящ за обследване на площадкови водопроводи и канали във Вашето УПИ (Урегулиран поземлен имот) – Вашата собственост, както и за обхождане на сключени външни (улични) водопроводни и канализационни мрежи. Чрез метод „Прозвъняване“ нашата ВиК фирма София може да открие местоположението на канален теч, както и да определим трасетата на канали, изпълнени от посочените по-горе материали.Има ли следи за изливаща се вода във Вашия двор? Сметката Ви за вода необичайно висока ли е? И двата показателя са признак за наличие на спукана подземна водопроводна тръба. Течът от водопровода и канала вътре във Вашия дом обикновено е по-лесно да се намери, тъй като може да видите как водата се събира на пода, капе от таван или прави стените мокри. Но намирането на течове по тръбите на ВиК мрежата в двора Ви може да бъде много по-трудоемко. Течовете от подземната водопроводна и канализационна инсталация е трудно да се намерят, тъй като те често са погребани дълбоко под повърхността – под алеи, под бетонови или асфалтови настилки, под декоративен/естествен камък и т.н. Ако не наемете багер, който да разрови двора Ви, как можете откриете ВиК проблема и какво можете да направите? Необходимо ли е да съсипвате цялото си дворно пространство, за да откриете точното място на теча? Видове уреди за откриване на течове в близкото минало са били пръчки за слушане, метални или дървени стълбове с накрайници за уши и др. В най-добрия случай те са в състояние да открият само силни течове. В днешно време имаме достъп до много по-съвременен и прецизен начин за прослушване на тръбите.

Предлагаме точна локация на течове по водопроводи и канали чрез звукова диагностика, която служи за откриване на теч с помощта на ултразвук.  Този уред представлява измервателна техника за локализиране на течове в мрежите за разпределение на питейна вода и по събирателната обратна канализационна вода. Акустичните локатори представляват ръчни локатори за течове с интегриран сензор и безжични слушалки. Използват се за професионално откриване на течове и могат да се свържат с външни наземни микрофони.

Благодарение на Акустичен локатор на течове можем да открием лесно, бързо, без копаене и къртене течове от водопроводи и канализационни тръби. Уредът за звукова диагностика на тръбопроводи има интегриран звуков сензор. Шумът от тръбата се записва, усилва, филтрира и възпроизвежда в слушалките. Резултатите от шума се визуализират на дисплея на устройството. По този начин с голяма сигурност и точност, без излишни действия можем да посочим точното място на водопроводния или канализационния теч. Уредът и много чувствителен и улавя всеки необичаен шум по тръбата. Подходящ е за откриване на течове както в метални, така и в неметални (пластмасови) тръбопроводи.

Как работи акустичната технология за откриване на теч от ВиК инсталации? Основата на този метод е регистрирането на ултразвукови вълни, които не могат да бъдат чути от човешко ухо. Когато има изтичане от тръбопровод на течност или газ под високо налягане, течове в клапани и уплътнения,  или обратното – засмукване през пукнатини в заварки, възниква триене между молекулите на изтичащото вещество и молекулите на средата, което води до генериране на ултразвукови вълни. Водата причинява вибриране на тръбата и околния материал (кал, бетонов асфалт, почва и др.). Този звук или вибрация се предава по тръбата и през заобикалящия материал (шум от изтичане на вода в земята). Поради характера на късата вълна на ултразвука, операторът може точно да определи местоположението на теч дори при наличие на силен шум от околната среда. Течовете създават отличителен шум, когато водата напуска тръбата, като по-малките течове произвеждат звук с по-висока честота, а по-големите течове имат звук с по-ниска честота. Акустичното устройство за откриване на течове определя теча, като характеризира и различава звуците на изтичането от тези на нормалния воден поток през разпределителната система.

Методът не отнема много време, а освен това е и много точен: позволява Ви да откриете течове през малки дупки на дълбочина 3,5m’ или повече на фона на силен външен шум.

локализиране на водопроводен течПри откриване на теч с ултразвукова апаратура най-важно е мястото, където звуците на теча са най-силни. За да се намери това място, слушателят трябва внимателно да маркира местоположението на водопровода или канала, след като го трасира точно с локатор за тръби и кабели. Трасирането на тръбите трябва да бъде коректно, точно и с необходимата техника за целта, така че слушателят да се фокусира върху повърхността над тръбата.

Акустичните методи са най-често срещани при откриване на течове под земя. Вариант на този метод обаче се използва широко и за проследяване на подземни водопроводи и канални тръби, особено пластмасови тръби. Специалист по откриване на течове може да проследи всякакъв вид тръбопроводи при различни материали и условия, за да създаде точна карта на случващото се под повърхността. Някои от опциите за локализация на ВиК тръби, които професионалистът може да използва, включват акустична технология за различни подземни тръбопроводни системи. Акустичният локатор може да бъде много точен начин за откриване на тръбопроводи от всякакъв материал, както и евентуалния източник на теч.

Течовете на вода и основните прекъсвания нарастват поради влошаващите се водни системи, оставени без проверка. Средно тези течове работят неоткрити за повече от шест месеца преди появата им. Последствията от неоткрити течове могат да бъдат тежки.

Отстраняване на проблема

Придобилият опит ВиК инженер и/или водопроводчик знае как да използва информацията от екзекутива или чертежа, свързана с междублоковото пространство и уличната водопроводна и канализационна мрежа, както и годината на полагане на старите канал и водопровод, за да определи правилно симптомите на съществуващия авариен теч,  предизвикан от стари тръби: метални, поцинковани, чугунени, манесманови, каменинови, ПВЦ, етернитови (азбестоциментови), полиетиленови – ПЕ, полипропиленови – ППР и т.н.  Освен познанията, опита и информацията за по-бързото откриване на течове нашата ВиК фирма разполага с необходимата най-съвременна техника и оборудване за сигурното и точно локализиране на теча. Когато има изтичане на вода или засегната тръба или връзка, рисковете за Вашия имот са по-големи и използването на професионални ВиК услуги може да Ви спести пари и главоболие. А когато е извън рамките на имота Ви (виж по-горе – улица или междублоково пространство), спестява разход на вода във Вашия УПИ (Урегулиран Поземлен Имот), който е свързан с уличната сключена водопроводна и канализационна мрежа. Разполагаме и с екип водопроводчици, които да помогнат за отстраняването на Вашия ВиК проблем. Извършваме всички видове ВиК услуги в София.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

АВАРИЙНИ ТЕЧОВЕ ПО ВОДОПРОВОДА И КАНАЛА

Нашият екип водопроводчици за по-големи ВиК ремонти или водопроводчик за локален ВиК ремонт ще Ви спести време и пари, спасявайки Вашето имущество и монтирайки Качествени тръби и части със знание и опит.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС